S.C. EMI Corporation Serv S.R.L depune eforturi pentru a asigura toți vizitatorii site-ului www.emicorporation.ro că datele acestora sunt prelucrate în concordanță cu Regulamentul UE 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) și orice altă legislație aflată în vigoare pe teritoriul României. Prin intermediul acestei pagini special dedicate datelor personale, dorim să vă informăm ce date colectăm de la dumneavoastră și care sunt scopurile pentru care avem nevoie de ele.

Ne asumăm dreptul de a face modificări în acest document ori de câte ori credem de cuviință, fără a anunța utilizatorii în prealabil.

Informații despre S.C. EMI Corporation Serv S.R.L

S.C. EMI Corporation Serv S.R.L este persoană juridică cu sediul social în Bistriţa, strada Mihai Eminescu , numărul 1-4, județul Bistrița-Năsăud, cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului J06/74/1994, cod unic de înregistrare fiscală  RO 5290975.

Pentru orice informații despre datele personale pe care le prelucrăm, vă rugăm să ne contactați la adresa de email emi@emicorporation.ro cu subiectul “Date personale”.

Tipuri de date personale pe care prelucrăm

S.C. EMI Corporation Serv S.R.L  în calitate de proprietar si administrator al website-ului www.emicorporation.rp si in calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Unicunii Europeneprivind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE)  (rom. RGPD, engl. GDPR), care intra in vigoare de la data de 25 mai 2018, 
respectă dreptul la viata privata al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori şi utilizatori.
Vizitatori – persoane care accesează pagina www.inter-auto.ro, anonimi;
Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact din website.
          Deși puteti accesa continutul website-ului fara a furniza vreo informatie personala, cu exeptia cookie-urilor si IP-ului (in acest sens te rugam sa consulti Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), in cazul în care completaţi online informatii cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document. 
Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor solicitate prin intermediul site-ului www.emicorporation.ro este considerata ca reprezentand consimtamantul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de  S.C. EMI Corporation Serv S.R.L  , în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.
Atenţionăm vizitatorii şi utilizatorii în mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au implinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In cazul in care are totuși loc o asemenea situaţie, având consecinţă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparţine în exclusivitate părinţilor.

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul www.emicorporation.ro sunt:

 • numele şi prenumele;
 • adresa e-mail;
 • numarul de telefon.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completaţi formularul de utilizator pe site, ne puteţi transmite mesajul dvs prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site. 
Pentru situaţiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce priveşte autorul înscrierilor.
Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de utilizator de la secţiunea respectivă din site sunt:

 • pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor on-line;
 • pentru a primi informaţii ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
 • pentru a vă transmite news-letter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care veţi fi informaţi cu toate noutăţile apărute, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
 • pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră;
 • pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clientilor de către departamentul inchirieri; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
 • în scopul soluţionării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de clienti;
 • pentru interesul legitim al societăţii; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
 • pentru a fi pus in contact direct cu departamentul de inchiriei

Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională, astfel:

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mentiunea ca acesta intra in vigoare de la data de 25.05.2018.
 • Constitutia Romaniei, republicata (art. 26);
 • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009  privind Codul Civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (Decizii ale ANSPDCP).

În cazul vizitatorilor site-ului,  S.C. EMI Corporation Serv S.R.L  nu cunoaşte date despre aceştia, cu excepţia adresei IP si a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare va rugam sa consultati politica de confidenţialitate cu privire la modulele cookie),dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secţiunile din site care sunt vizitate în scop statistic. 
Societatea  S.C. EMI Corporation Serv S.R.L   urmăreşte interesul legitim al comunicării uşoare cu clienţii săi, atragerea de noi clienţi, şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfăşurarea activităţii economice curente. 
Datele personale înscrise de dvs pe acest website sunt văzute şi de către alte persoane juridice, operatorii noştri asociaţi sau împuterniciţi, autoritatilor publice, după cum urmează:

 • Operatori asociaţi: 
 • -contabilului
 • -personalului care se ocupă cu livrarea și facturare
 • partenerilor noştri
 • unor autorități publice, dar numai în situația în care suntem obligați de lege să sau estenecesar să ne apărăm un interes legitim
 • Categorii de operatori împuterniciţi:
 • programatori si dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanţa, modificarea aplicaţiei, update-uri actiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenantei siteului web.
 • specialisti IT care se ocupa de securizarea infrastructurii.
 • specialisti in securitate care se ocupa cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuata doar la cerere si pentru a preveni aparitia de vulnerabilitati cibernetice, realizata de furnizorul selectat in acest sens.

Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail (Thunderbird) a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii gazduire website şi cu acces permis operatorilor asociaţi şi care indeplineste cele mai inalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT.
In cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoastra sa fie transferate strict in scopurile enumerate si în conditiile prevazute in politica de confidentialitate a societăţii. 
Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 • În cazul în care se solicită ofertă, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relaţiei dintre ofertant şi client;
 • În cazul clienţilor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare şi la protecţia intereselor societăţii;
 • Pentru ceilalţi utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 şi punctul 2 de mai sus, datele vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului dumneavoastra la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea dvs. la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.
 •  În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu exceptia cookie-urilor si adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica de utilizare cookie.

S.C. EMI Corporation Serv S.R.L nu va divulga datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi utilizate de catre alţi terti, în afara celor menţionaţi. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parţial (ex: e-mail – se utilizeaza numai numele si prenumele, formula de adresare domn/doamna si adresa e-mail).

Utilizatorii site-ului www.emicorporation.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relaţie cu S.C. EMI Corporation Serv S.R.L

1.Dreptul de acces la datele personale – inseamna dreptul de a avea acces  la datele din formularul completat;

Dacă această Politică de confidenţialitate consideraţi că nu este suficient de clarificatoare, puteţi avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa emi@emicorporation.ro, subiect “Politica de confidentialitate”  de unde puteţi afla:

 • care e scopul prelucrării datelor personale?
 • ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?
 • care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?
 • care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

2. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: emi@emicorporation.ro.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizaţi date despre dumneavoastra care sa demonstreze ca furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dvs directă. 
Puteţi solicita separat să cunoaşteţi dacă sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti putea primi si o copie a formularului completat.
Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.  
De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanţă.

3. Dreptul la stergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavosatră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea
 • atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective. 
Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a ştrerge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligaţii legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

4. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:

Rectificare datelor incorecte sau inexacte, puteţi solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;

 • dacă descoperiţi că prelucrareaeste ilegală, dar totuşi nu doriti ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau a s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
 • dacă sunteţi împotriva prelucrării, în continuare, puteţi solicita restricţionarea accesului la datele dvs personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, vă vom informa în timp util. 

5. Dreptul de a vă retrage consimtamantul – pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa emi@emicorporation.ro  prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Mailul trebuie sa includa informatii despre datele cu caracter personal pentru care doriti sa va retrageti consimtamantul, scopul in care acestea au fost furnizate si canalele de comunicare pentru care optati a va retrage consimtamantul.

Retragerea acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale are ca efect incetarea comunicărilor şi prelucrării, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

6. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveţi de a primi  datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica.

7. Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastra sau al altui utilizator.

Toate drepturile mentionate mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul S.C. EMI Corporation Serv S.R.L  din Bistriţa, strada Mihai Eminescu , numărul 1-4, județul Bistrița-Năsăud, sau la adresa de email: emi@emicorporation.ro  cu referinta “solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa inaintata autorităţii competente. 
Cererile adresate la intervale mai mari de 60 de zile sunt gratuite. 
Cererile adresate într-un interval cuprinse între 30 şi 59 de zile de la precedenta cerere sunt taxate cu o taxă rezonabilă reprezentând cheltuielile de procesare, raportat la timpul alocat de DPO pentru soluţionarea cererii.
Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia. 
În toate situaţiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identitatăţii.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI
In mod implicit, site-ul www.emicorporation.routilizeaza diferite tipuri de cookie-uri functionale pentru a imbunatati experienta dumneavoastra in utilizarea acestui site. Pentru mai multe informatii despre politica noastra de cookie sau despre cookie-urile utilizate si modalitatile de activare/dezactivare, va rugam sa consultati politica de cookie-uri disponibila pe websiteul nostru.

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar in scopul desfașurarii corespondentei cu dumneavoastra. Daca echipa care raspunde de gestionarea mesajelor primite nu va poate raspunde la intrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastra altui serviciu intern. Puteti fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul ca cererea dumneavoastra va fi preluata de acel serviciu. Daca aveti intrebari in legatura cu prelucrarea corespondentei dumneavoastra și a datelor cu caracter personal, le puteti include in mesajul pe care ni-l adresati. 
Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile si condiţiile particulare pe care le oferim clienţilor noştri.  Utilizarea canalului specific de social-media este evidentiata pe acest site cu butoane specifice fiecarui canal. 
Puteti urmari prezentarile pe care le incarcam pe pagina noastra de YouTube sau puteţi să urmariti linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook. Fiecare canal social-media are propria politica privind modul in care proceseaza datele dumneavoastra personale când accesati site-urile lor.  
De exemplu, daca alegeti sa vizionati unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimtamântul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; daca va uitati la activitatile noastre pe Facebook vi se va cere consimtamântul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii. 
Daca aveti nelamuriri sau intrebari legate de utilizarea datelor dumneavoastra personale de catre acele site-uri asociate canalelor media mentionate mai sus, trebuie sa cititi cu atentie politicile de confidentialitate furnizate de acestea, inainte de a le utiliza.

Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Facebook:   http://www.facebook.com/

Daca nu doriti ca Facebook sa asocieze contului dumneavoastra de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie sa va deconectati de pe Facebook la accesarea paginii noastre web.

Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Google: https://www.google.com/

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara S.C. EMI Corporation Serv S.R.  în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii S.C. EMI Corporation Serv S.R.  sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.
Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastra în baza acestei Politici de confidenţialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. 
Continuarea accesului dumneavoastra la continutul site-ului www.emicorporation.ro constituie un accept al politicii noastre de confidentialitate. 
          
Link-uri utile:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.